De trainingen zijn op vrijdag

 6 - 10 jaar:          17.00 - 18.00 u
11 jaar en ouder:  18.00 - 19.30 u

De contributie is 70,- euro per half jaar